O mně

Kdo je Jakub Přibyl?

Poradce pro výživu, suplementaci a zdravý životní styl, výrobce a autor toho času unikátní proteinové tyčinky Native protein bar HP 21 %, externí konzultant a člen Etické Fitness Aliance, člen společnosti pro výživu a projektu zdraveprovas.cz, bohatá praxe v oblasti dietologie, nutriční prevence a tréninku. Provozuje vlastní poradenský a školící portál www.vyzivapro.cz a je spoluzakladatelem projektu Sci-food (www.sci-food.cz), konceptu tzv. etického prodeje, kde je odborným garantem a hlavním arbiterem.

Základní informace o mně:

Datum narození: 12. 8. 1981 (Liberec)

Výživový styl: Neuznávám žádné dietetické systémy, nejsem stoupencem žádného alternativního výživového stylu, jídlo mám rád a snažím se k němu přistupovat i s určitým filozofickým a duchovním přesahem. Důraz tak kladu především na kvalitu a „technologický příběh“ potravin, včetně kontextu k našim individuálním genetickým dispozicím.

Jak pracuji a pro koho jsou vhodné mé služby?

U každého klienta se zaměřuji na hledání optimálně formulovaného výživové stylu zasazeného do kontextu jeho prostředí. V první řadě objektivně a kriticky posoudím aktuální nutriční profil klienta a následně pak navrhnu možné postupy pro reálné úpravy jeho stravovacích návyků.

Pokud hledáte někoho, kdo vám pouze předá „jídelníček“, nebudu pro vás pravděpodobně ten pravý. Já svým klientům nabízím komplexní řešení v podobě sestavení úvodního stravovacího plánu a následného vedení přes online poradnu a osobní konzultace. To samozřejmě vyžaduje aktivní přístup klienta a ne jen pasivní příjem informací v podobě „prvoplánově sestavených jídelníčků“. Jako váš osobní výživový poradce pak následně plním roli průvodce a dohlížím na to, aby vytváření nových výživových návyků probíhalo tak, jak má.

V rámci své oborové profilace nejsem profesně omezen jen na úzkou skupinu klientů, ale nabízím služby pro všechny věkové kategorie, s nejrůznějším výživovým zaměřením a potřebami (redukční diety, rekreační a výkonnostní sport, dietní podpora při metabolických poruchách, prevence a léčba civilizačních onemocnění, dětská výživa atd.). Více viz „Co umím a proč zvolit mé služby?“

Pokud váháte, zdali jsem pro vás ten správný výživový poradce, podívejte se na reference, můžete si přečíst některé mé články nebo si rovnou objednejte úvodní konzultaci a názor si udělejte osobně.

Ostatně vše začíná na úvodní konzultaci, kde se s klientem osobně potkám a kromě profesní stránky věci máme možnost poznat se i na té lidské úrovni. Vždy byste měli spolupracovat s poradcem, kterému důvěřujete a sedí vám i svou osobností.

Jakub Přibyl

  • člen české potravinářské společnosti a pravidelný účastník potravinářských úterků www.csvts.cz/cps

Záliby:

aktivní sport -  funkční trénink se zaměřením na osvojení základních pohybových vzorců, správný dechový stereotyp, všeobecnou vytrvalostní kondici, sílu, flexibilitu, dynamiku a prostě vše, co souvisí s rozvojem pohybové kultury

literatura – především odborná a populárně naučná literatura se zaměřením na výživu a přidružené obory (klinická dietologie, chemie a technologie potravin, farmakologie, hygiena a toxikologie potravin, fyziologie, biochemie). Dále alternativní medicína, lékařská filozofie, duchovní „nauky“, antická literatura, ale také např. má oblíbená odpočinková sci-fi (myšleno v její seriózní podobě, která patří k opravdovému literárnímu umění).

Často kladené dotazy

SPOLUPRACUJI:

Martina Strnadová, DiS.
Diplomovaný fyzioterapeut
http://www.refreshtherapy.cz/

Miloš Peca
Kondiční specialista se kterým spolupracuji již od roku 2009
http://www.milospeca.cz/

SCI-FOOD.cz
Specializovaný obchod se zdravou výživou, jehož jsem odborným garantem
http://sci-food.cz/

Kurzy Atac
Pro všechny, kdo by se chtěli v této oblasti dále vzdělávat. (Mohu potvrdit, že na našem trhu patří KurzyAtac jednoznačně k těm nejkomplexnějším a nejlepším kurzům se zaměřením na zdravou výživu).
http://www.kurzyatac.cz/

Zdravě pro vás
Nezávislá iniciativa „dohlížející“ na Českou výživovou scénu. Zakladatelem a předsedou spolku není nikdo jiný než RNDr. Petr Fořt, CSc.

http://www.zdraveprovas.cz/